Παράδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών ΟΑΣΑ

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων σχετικά με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών του ΟΑΣΑ και μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΣΑ, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο γραφείο του Συλλόγου (Παρασκευή 26-1-2018 και ώρες 09:00-11:00 π.μ.) για την παραλαβή τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα πρωτότυπα κουπόνια που περισσεύουν. Για το μήνα Ιανουάριο 2018 θα χρησιμοποιήσετε την υπάρχουσα χάρτινη κάρτα απεριορίστων διαδρομών με το αντίστοιχο κουπόνι. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη διαδικασία των καρτών έτους 2018, αφού ενημερωθούμε σχετικά από την ΑΔΕΔΥ.