Αποστολή στοιχείων αιτήσεων για πλήρωση θέσεων Γεν. Διευθυντών

Συνάδελφοι,

Προκειμένου να συνεχιστούν οι νομικές ενέργειες (προσφυγή, ασφαλιστικά μέτρα), σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε, άμεσα τα  στοιχεία  όσοι από  σας  συμμετείχατε  στην απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την αξιολόγηση   και υποβάλλατε  ή θα υποβάλλετε , με βάση τις προκηρύξεις που εκδόθηκαν ως τώρα, αίτηση για θέση Γενικού Διευθυντή σε κάποιο υπουργείο ή οργανισμό.

Τα στοιχεία να αποσταλούν συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα και με την σειρά μας θα το προωθήσουμε στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Για την Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ Πατήστε ΕΔΩ.

Για την  Φόρμα στοιχείων προς αποστολή Πατήστε ΕΔΩ.