Κάρτες ΟΑΣΑ 2018

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι-μέλη μας (ταμειακά εντάξει) που επιθυμούν να αποκτήσουν μία από τις κάρτες του ΟΑΣΑ (ετήσια ή εξαμηνιαία) και τους έχει χορηγηθεί η νέα προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα, να καταθέσουν το σχετικό αντίτιμο στον παρακάτω λογαριασμό του Συλλόγου Υπαλλήλων της Κ.Υ. Υπουργείου Παιδείας:

(Εθνική Τράπεζα 614/001082-07) ή IBAN GR9401106140000061400108207

με αιτιολογία «κάρτες ΟΑΣΑ» (εμφανίζονται τα ονόματα Βολάνη Ελένη – Κοτζαμπασάκης Κωνσταντίνος)

και να προσκομίσουν την παρούσα αίτηση μαζί με το πρωτότυπο αποδεικτικό κατάθεσης στο γραφείο του Συλλόγου, αρ. 044 (τηλ. 2103442058), αποκλειστικά και μόνο μέχρι την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 (ώρες 10πμ – 12πμ).

 Προσοχή: Μετά την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 μην προβείτε σε καμιά κατάθεση στον παραπάνω λογαριασμό γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα.

 Μέλη που έχουν οικονομική εκκρεμότητα με το Σύλλογο παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Ταμεία του Συλλόγου κα Βολάνη, πριν προβούν σε κατάθεση χρημάτων.

Επισυνάπτουμε σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ και παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωσή της και ειδικότερα το σημείο που αναφέρεται σε όσους επιθυμούν να εκδώσουν για πρώτη φορά την «ηλεκτρονική κάρτα» του ΟΑΣΑ.

Υπεύθυνος καρτών ΟΑΣΑ είναι το μέλος του Δ.Σ. Θανάσης Ρούσκας (τηλέφωνο 2103443443).