Ενημέρωση για τα Κυλικεία

 

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017, στην προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τους υπευθύνους των κυλικείων, προσήλθε μόνο ο κ. Ε. Κεντηστός του κυλικείου του ισογείου. Ο κ. Γ. Κοκαλιάρης (κυλικείο 2ου ορόφου) μας ενημέρωσε ότι «αδυνατούσε λόγω εργασίας…»

Κατά την συζήτηση που έγινε με τον κ. Κεντηστό, τον ενημερώσαμε για τα αυτονόητα, δηλαδή αφενός για τη δεινή οικονομική κατάστασή μας και αφετέρου για την αδικαιολόγητη ανατίμηση βασικών προϊόντων, που έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση των οικονομικών μας.

Θεωρούμε ότι η προνομιακή θέση που κατέχουν τα κυλικεία στο χώρο μας, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, να προσαρμόσουν τις τιμές των προϊόντων εγγύτερα στις σημερινές οικονομικές δυνατότητες των συναδέλφων μας.

Ο κ. Κεντηστός επιφυλάχθηκε να μελετήσει το θέμα («για δύο – τρεις ημέρες») και θα επανέλθει προσκομίζοντας στο Δ.Σ. πρόταση για νέα τιμολόγηση βασικών προϊόντων. Το Δ.Σ. θα αναμείνει την πρόταση αυτή και ανάλογα θα προβεί αταλάντευτα στις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των μελών μας.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Κώστας Κοτζαμπασάκης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Τόνια Μητσοτάκη