Ψήφισμα για το Νέο Οργανισμό

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Παιδείας, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Φεβρουαρίου 2017, συζήτησαν το θέμα του νέου Οργανισμού και με λύπη και αγανάκτηση επιβεβαιώθηκε η απαξία της νέας Πολιτικής Ηγεσίας έναντι των εργαζομένων. Ενέκριναν το ακόλουθο ψήφισμα, με απόλυτη πλειοψηφία  και ζητούν από τον Υπουργό:

 Επανασύσταση της Κ.Υ. του Υπουργείου, η οποία δίχως λογική καταργήθηκε το 2014 και   οδήγησε σε σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία του Υπουργείου.

Δύο  ξεχωριστοί, διακριτοί Οργανισμοί σε δύο ξεχωριστά ΦΕΚ για την Κ.Υ. του Υπουργείου και τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες. Φτηνές κινήσεις καθησυχασμού με κεφάλαια Α και Β σε ίδιο ΦΕΚ, δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές και θα μας βρουν κάθετα αντίθετους!

Οι δύο Οργανισμοί να σχεδιαστούν με κριτήρια ορθολογικά και επιστημονικά, με την συμμετοχή των εργαζομένων στους αντίστοιχους Οργανισμούς, για να προάγουν την αποστολή που έχει ανατεθεί στον καθένα και όχι να εξυπηρετηθούν ευκαιριακά συμφέροντα κάποιων…..

Διασφάλιση όλων των οργανικών θέσεων, όχι μόνο των υπηρετούντων υπαλλήλων, αλλά και επαρκής αριθμός τους για τη μελλοντική, ορθολογική πλήρωσή τους με μόνιμο προσωπικό.

Πρόνοια για δικλείδες ασφαλείας στους δύο νέους Οργανισμούς που θα εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι δεν θα μετατίθενται αναίτια και για λόγους εξωυπηρεσιακούς δίχως τη συναίνεσή τους.

Καλούμε τον Υπουργό σε νέα  Έκτακτη Γενική Συνέλευση να προσέλθει προσωπικά και όχι με εκπρόσωπό του, για να καταθέσει ενώπιον των εργαζομένων τις προθέσεις του γύρω από τον Οργανισμό. Οι υπάλληλοι νιώθουμε και θέλουμε να μας υπολογίζουν ως συνεργάτες του Υπουργού που τον βοηθούν στο έργο του, τηρώντας πρωτίστως τη νομιμότητα.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του Υπουργού θα βοηθήσει ουσιαστικά στο να κατανοήσουμε ποια είναι η πολιτική βούληση γύρω από τον Οργανισμό, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, όχι μόνο δεν καταδέχεται να συνεργαστεί μαζί μας, αλλά μεροληπτεί εμφανώς εναντίον μας!

Εάν ο Υπουργός δεν μας τιμήσει με το να δώσει το στίγμα του ενώπιον του ανώτατου συλλογικού οργάνου των εργαζομένων στο Υπουργείο, η Γενική Συνέλευση θα  λάβει χώρα στο Γραφείο του Υπουργού και οι κινητοποιήσεις μας θα κλιμακωθούν.

Δεν ζητάμε τίποτε λιγότερο από τα αυτονόητα:  Αυτοτελή  Οργανισμό της Κ.Υ. , Αυτοτελή Οργανισμό για τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, διασφάλιση των θέσεων εργασίας και εφοδιασμό μας με τα μέσα και τα εργαλεία για να κάνουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα το έργο μας!

Για να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Η  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κ.Υ. Υπ. Παιδείας