Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης στις 7/3/2017

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ.  7/3/2017

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της Κ.Υ. του Υπ. Παιδείας, κατά τη συνέλευση της 7/3/2017 συζήτησαν διεξοδικά το Θέμα του νέου ενιαίου οργανισμού και με απόλυτη πλειοψηφία, συναποφάσισαν τα ακόλουθα: 

Καλεί την Πολιτική ηγεσία να αποσύρει τον διαμορφωθέντα ενιαίο οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας, διότι:

α) γίνεται  εν αγνοία των εργαζομένων του , σε πλήρη αντίθεση με τα διακηρυχθέντα «για συμμετοχή των εργαζομένων στην κατάρτιση του νέου οργανισμού» και χωρίς να μας δοθεί κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας, δεν ξέρουμε εάν διασφαλίζονται όλες οι οργανικές θέσεις στην Κ.Υ. και η οργανικότητα των θέσεων   στις περιφερειακές διευθύνσεις.

β) οι υποσχέσεις της προς το Δ.Σ. του Συλλόγου έχουν καταστεί κενό γράμμα, για όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που έχουμε θέσει, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα εμπιστοσύνης και προβληματισμού των εργαζομένων απέναντί της.

Σε θετική περίπτωση, εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. του Συλλόγου να προσέλθει σε διάλογο με την πολιτική ηγεσία και με συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις που θα έχουν ως γνώμονα: τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, τη  λειτουργικότητα, την εξοικονόμηση πόρων, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε ένα εργασιακό πλαίσιο αξιοκρατίας, ανεμπόδιστης λειτουργίας των εργαζομένων και πλήρους διασφάλισης των δικαιωμάτων των.

Στην αντίθετη περίπτωση της μη αποδοχής της ανωτέρω πρότασης και της άκαρπης υπεσχημένης διαβούλευσης από τον Γ. Γραμματέα κατά το τρέχον δεκαπενθήμερο, εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. του Συλλόγου :

  • Να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο  και με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ελλειμματικότητα σε στοχοθεσία του νέου οργανισμού, την ανάδειξη των πελατειακών σχέσεων που αποπνέει και τέλος,  για τις δυσμενείς συνέπειες που θα έχει για τους εργαζόμενους της Κ.Υ. και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπ. Παιδείας.
  • Να προβεί στην ανάκληση της συμμετοχής  του Συλλόγου μας στην Π.Ο.Σ.Υ.Π. και τη μη συμμετοχή εφεξής των μελών μας στο Δ.Σ., εφόσον το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ δεν προστρέξει σε εποικοδομητική συζήτηση και έμπρακτη στήριξη του αγώνα μας.
  • Διαμόρφωση πλαισίου κινητοποιήσεων, όπως τακτές κυλιόμενες δίωρες παραστάσεις διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία και στάσεις εργασίας.  Κορύφωση των ενεργειών μας θα είναι η γνωστοποίηση στην Πολιτική Ηγεσία και στην ελληνική κοινωνία, αφενός της αντικειμενικής αδυναμίας συμμετοχής των εργαζομένων, λόγω του δυσμενούς εργασιακού κλίματος, στις επικείμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις και αφετέρου την προκήρυξη κινητοποιήσεων κατά την διάρκεια κορυφαίων διαδικασιών λειτουργίας του Υπουργείου.

Η θετική ή αρνητική εξέλιξη στα παραπάνω βαρύνει αποκλειστικά την Πολιτική Ηγεσία και όχι τους εργαζόμενους, γιατί αυτή αποφασίζει, ενώ οι εργαζόμενοι και οι μαθητές υφίστανται τις συνέπειες των αποφάσεων.

Παραμένουμε σε αγωνιστική ετοιμότητα και αποφασισμένοι για κάθε ενδεχόμενο …

Η σύνεση που έχουμε επιδείξει μέχρι σήμερα ας μη θεωρείται δεδομένη, πόσο μάλλον ως αδυναμία !!!

  Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.

                                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ