Επιστολές προς τον Πρωθυπουργό

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ

Σας καλωσορίζουμε στο Υπουργείο μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι  της  Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, παρά τις αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και μακροχρόνια εμπειρία, θα δώσουν για μια ακόμα φορά τον καλύτερο τους εαυτό προκειμένου να ολοκληρωθούν και φέτος με απόλυτη επιτυχία, διαφάνεια και τεχνική αρτιότητα οι Πανελλαδικές εξετάσεις, η διαδικασία των οποίων ενδιαφέρει άμεσα ένα μεγάλο μέρος των οικογενειών της Ελλάδας και –ως εκ τούτου- αποτελεί πεδίο – πρόκληση για την εικόνα της υπηρεσίας μας προς την κοινωνία.

Με αφορμή την επίσκεψη σας στο Υπουργείο μας παίρνουμε την ευκαιρία να σας εκθέσουμε δια ζώσης ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά τον χώρο μας, την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως γνωρίζετε, εδώ και μήνες κυοφορείται - υπό την ευθύνη και εποπτεία του Γ.Γ. κ. Παντή – ένας νέος Οργανισμός της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, που – δυστυχώς – σύμφωνα με τις γραπτές και επώνυμες εκτιμήσεις υπηρεσιακών παραγόντων και νομικών συμβούλων δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τον επιτελικό ρόλο της Κ.Υ.

Επιπλέον, η άνευ αιτιολόγησης επιλογή των σχεδιαστών του να ενταχθούν - για πρώτη φορά στη διοικητική ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους  και χωρίς να αποτελεί μνημονιακή απαίτηση– Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας σε ενιαίο Οργανισμό, όχι μόνο ισοπεδώνει τις διακριτές αρμοδιότητες Κ.Υ. και Περιφερειακών Υπηρεσιών, ενδεχόμενο καταστροφικό για τον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, αλλά και προκαλεί ανησυχία στον κλάδο μας, που λόγω του ειδικού ρόλου στον σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής  είχε εξασφαλίσει από ιδρύσεως του Υπουργείου το αμετάθετο.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Κ.Υ. του Υ.Π.Ε.Θ., μέσω  του πρόσφατα εκλεγμένου -με ισχυρή πλειοψηφία- Δ.Σ. έχει σε όλους τους τόνους επισημάνει τα προβλήματα που θα προκαλέσει στο χώρο μια τόσο ριζική ανατροπή της διοικητικής δομής που επιλαμβάνεται τα θέματα Παιδείας, ανατροπή που δυστυχώς δεν έχει κανένα επιστημονικό ή νομικό έρεισμα.(Στη διάθεσή σας προς ενημέρωση οι σχετικές θεσμικές και νομικές γνωμοδοτήσεις).

Έχοντας εξαντλήσει ανεπιτυχώς όλα τα θεσμικά μέσα προκειμένου να ξεκινήσει –ως όφειλε- ειλικρινής διάλογος για το θέμα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και προσεκτικής εκτίμησης όλων των προαναφερόμενων παραμέτρων, α π ε υ θ υ ν ό μ α σ τ ε   σ ε   σ α ς   π ρ ο σ ω π ι κ ά , με την ελπίδα ότι μέσω μιας ενδελεχούς ενημέρωσης σας για το θέμα, θα συμβάλετε στην επανεξέταση του επικείμενου Οργανισμού, θα διερευνήσετε αρμοδίως τον σκοπό σύνταξής του, τα κίνητρά του και τις συνέπειες που θα επιφέρει μια βιαστική, μονομερής προώθησή του προς νομοθέτηση.    

Για την Επιστολή στον Πρωθυπουργό Πατήστε ΕΔΩ.

Για την Επιστολή στον Πρωθυπουργό σχετικά με τον Οργανισμό Πατήστε ΕΔΩ.