Κάρτες ΟΑΣΑ

Συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας υπόψη τα ερωτήματα που μας έχουν θέσει πολλοί συνάδελφοι σχετικά με τις ηλεκτρονικές κάρτες και τα νέα εισιτήρια των ΜΜΜ, επικοινωνήσαμε με τον ΟΑΣΑ και μας ενημέρωσαν για τα ακόλουθα:

  1. Οι ετήσιες και εξάμηνες χάρτινες κάρτες απεριορίστων διαδρομών που έχουν εκδοθεί ισχύουν κανονικά.
  2. Επίκειται διαδικασία αντικατάστασής τους με ηλεκτρονικές κάρτες και μεταφοράς του υπολοίπου. Θα σταλεί από τον ΟΑΣΑ σχετική ενημέρωση (και στο Σύλλογό μας).
  3. Συμφωνήθηκε, και μέχρι ο ΟΑΣΑ να στείλει την σχετική ανακοίνωση, να διευκολύνουμε τους συναδέλφους μας στην διαδικασία.

Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να μαζέψουμε μαζικά τους φακέλους των συναδέλφων και, αφού παραλάβουμε τις προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες, να τις μοιράσουμε στους δικαιούχους.

Επομένως, όσοι συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Α) Πηγαίνουν στην ιστοσελίδα www.athenacard.gr, συμπληρώνουν τη φόρμα που δημιουργεί το QR Code και την εκτυπώνουν.

Β) Σε φάκελο μεγέθους Α4 αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, ότι είναι μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και το κείμενο «Για την έκδοση προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας», και τοποθετούν εσωτερικά:

  • Φωτοτυπία εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό ΑΜΚΑ.
  • Πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας (όχι της υφιστάμενης κάρτας απεριορίστων διαδρομών).
  • Την εκτύπωση του Εντύπου Προσωποποίησης με QR Code.
  • Στη περίπτωση των φοιτητών χρειάζεται προσκόμιση φωτοτυπίας ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ.

Γ) Παραδίδουν κλειστό το φάκελο στο ΔΣ του Συλλόγου (αίθουσα 0044, κ. Ρούσκα Θανάση από 07-11-2017 έως 10-11-2017, ώρες 12:00-13:00)

Δ) Το ΔΣ του Συλλόγου θα προωθήσει όλους τους φακέλους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΣΑ και θα παραλάβει τις αντίστοιχες κάρτες μετά από συνεννόηση.

Ε) Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί ο χρόνος παράδοσης των ηλεκτρονικών καρτών στους δικαιούχους – μέλη του Συλλόγου και τα επόμενα βήματα, εφόσον υπάρχει σχετική ενημέρωση από τον ΟΑΣΑ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν στείλει με email τα στοιχεία τους, κατά τη χρονική περίοδο Δεκεμβρίου 2016 – Φεβρουαρίου 2017, τα εν λόγω μηνύματα δεν λαμβάνονται υπόψη από το ΔΣ του Συλλόγου, λόγω της ματαίωσης της αρχικής διαδικασίας από τον ΟΑΣΑ, με την οποία θα γινόταν απευθείας η έκδοση των ηλεκτρονικών καρτών μέσω διαδικτύου.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Κώστας Κοτζαμπασάκης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Τόνια Μητσοτάκη