Σχετικά με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών του ΟΑΣΑ

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του από 03-11-2017 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών του ΟΑΣΑ και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον ΟΑΣΑ και την ΑΔΕΔΥ μας ενημέρωσαν ότι θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος να καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και φωτοτυπία της ισχύουσας ετήσιας (ή εξαμηνιαίας) κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την εν λόγω φωτοτυπία το συντομότερο δυνατόν (γρ. Συλλόγου 0044) προκειμένου να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα έκδοσης και αντικατάστασης.

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Για την Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ πατήστε ΕΔΩ.