Ανακοίνωση σχετικά με Μετρήσεις Ακτινοβολίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε, αναφορικά με το θέμα των μετρήσεων της ακτινοβολίας στο κτίριο της Κ.Υ., ότι :

Α) Παραδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στο σύλλογό μας το από 29-11-2017 Δελτίο Ελέγχου και διαβιβάστηκε στις 7-12-2017 στο γραφείο Υπουργού και στην ΑΔΙΚΤΥΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 215710/7-12-2017.

Β) Το σύνολο των μετρήσεων  ( της ιδιωτικής εταιρείας και του Υπουργείου Εργασίας)  θα δοθεί σε επιστήμονα προκειμένου να συντάξει γνωμάτευση με σχετικές προτάσεις και

Γ) Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική γνωμάτευση (υπολογίζουμε το αργότερο  μέχρι τέλος του μήνα) θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μελών μας, της Γ.Γ.Α. και όλων των συναδέλφων εκπαιδευτικών και διοικητικών αποσπασμένων που υπηρετούν στην Κ.Υ του Υπουργείου μας, προκειμένου να ενημερωθούν και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Για την Ανακοίνωση Πατήστε ΕΔΩ.