Για το Οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας  πατήστε εδώ.

Για τον Οργανισμό (Π.Δ. 114/2015) του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.