Αίτηση ακύρωσης του υπ’ αρ.18/2018 Προεδρικού Διατάγματος

Συνάδελφοι

Η  Ομοσπονδία Συλλογών Κεντρικών Δομών του Υπουργείου Παιδείας (ΟΣΕΚΔΥΠ) και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Κ.Υ. του Υπουργείου μας κατέθεσαν στο ΣτΕ (αρ. κατάθεσης 1038/20-04-2018) αίτηση ακύρωσης του υπ’ αρ.18/2018 Προεδρικού Διατάγματος («Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων»), δημοσιευθέντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δυνάμει του ΦΕΚ υπ’ αρ. τ. Α31/23-2-2018 και κάθε συναφούς με αυτό πράξης.

Για την αίτηση ακύρωσης πατήστε εδώ