Αποτελέσματα των εκλογών του 1ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας  ΟΣΕΚΔΥΠ

Για τα  αποτελέσματα των εκλογών του 1ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας  ΟΣΕΚΔΥΠ πατήστε εδώ

Ευχόμαστε να εκπληρώσει τους σκοπούς της.