Αίτηση Ακύρωσης

Σας κοινοποιούμε ολόκληρη  την αίτηση ακύρωσης που καταθέσαμε από κοινού, ο Σύλλογος μας και η Ομοσπονδία   ( Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.)  ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας  (Γ’ Τμήμα)  ΚΑΤΑ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται υπό του Υπουργού Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ

Του υπ’ αρ. 18/2018 Προεδρικού Διατάγματος («Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων»), δημοσιευθέντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δυνάμει του ΦΕΚ υπ’ αρ. τ. Α31/23-2-2018 και κάθε συναφούς με αυτό πράξης.

Για το διαβιβαστικό πατήστε εδώ.

Για την αίτηση ακύρωσης πατήστε εδώ.