Δικαίωση του Συλλόγου μας

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την απόφαση που εκδόθηκε επί της αγωγής μας για την ακύρωση των αρχαιρεσιών για το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ και για τους αντιπροσώπους της στην ΑΔΕΔΥ κατά το μέρος που αφορούσαν συναδέλφους, μέλη του Συλλόγου μας, που αγνοώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσής μας για αποχώρηση από την ΠΟΣΥΠ και δημιουργία νέας Ομοσπονδίας, συμμετείχαν στο συνέδριο και εκλέχθηκαν παράνομα στα ως άνω όργανα ( Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ και ΑΔΕΔΥ).

Η αγωγή μας έγινε δεκτή και με την απόφαση ακυρώνονται οι αρχαιρεσίες για το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ αναφορικά με το μέλος μας που εκλέχτηκε, καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ΑΔΕΔΥ αναφορικά με το ίδιο πρόσωπο, ώστε να μην εμφανίζεται ως εκπρόσωπός μας. Το σκεπτικό είναι ότι κάτι τέτοιο παρεμποδίζει την ελεύθερη συνδικαλιστική μας δράση, καθώς μας δεσμεύει σε μία ομοσπονδία από την οποία οι εργαζόμενοι εξωθήθηκαν να αποχωρήσουν (αναλυτικά στην 10η και την 14η σελίδα της απόφασης).

Επιβάλλει δε, σε βάρος της εναγόμενης ομοσπονδίας (ΠΟΣΥΠ) το σύνολο των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος σωματείου, το οποίο ορίζει στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 ευρώ).

                                                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Κώστας Κοτζαμπασάκης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Τόνια Μητσοτάκη

 

Για την ανακοίνωσή μας πατήστε εδώ.

Για την απόφαση του Πρωτοδικείου για την ΠΟΣΥΠ πατήστε  εδώ.