Άδειες Αιμοδοσίας

Την ίδια στιγμή που ο χώρος της Εκπαίδευσης αιμάσσεται από φαινόμενα αυθαιρεσίας και παραβατικότητας στο πανεπιστημιακό ‘’άσυλο ιδεών’’ την αντιμετώπιση των οποίων η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προτρέπει τους φοιτητές να ‘’πάρουν στα χέρια τους’’,

Την ίδια στιγμή που ο χώρος της Εκπαίδευσης υπολειτουργεί εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ακόμη και στις πυρόπληκτες περιοχές,  

Την ίδια στιγμή που ο χώρος της Εκπαίδευσης δοκιμάζεται από πρόχειρα σχεδιασμένες αλλαγές στα μαθήματα, τα ωρολόγια προγράμματα και τα υπό εξέτασιν  αντικείμενα στα λύκεια, τις οποίες καταγγέλλουν ως καταστροφικές οι επιστημονικοί σύλλογοι, ένας ακόμη κατακτημένος θεσμός του χώρου μας ενσυνείδητα υπονομεύεται.

Οι υπάλληλοι της ΚΥ του ΥΠΠΕΘ υπήρξαν από τους πρώτους που ευαισθητοποιήθηκαν, οργάνωσαν και παγίωσαν  τ α κ τ ι κ ή   α ι μ ο δ ο σ ί α, εδώ και 20 περίπου χρόνια, δημιουργώντας μια κραταιή και συνεχώς ανανεούμενη Τράπεζα Αίματος που έχει βοηθήσει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και πολλούς συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

Ως « Θεσμική» αναγνώριση της αδιάλειπτης συνέχειας και συνέπειας αυτής της ανθρωπιστικής προσφοράς οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες είχαν θεσπίσει και  μια τρίτη ημέρα άδειας για τους συναδέλφους δεδομένου ότι η αιμοληψία γίνεται εντός ωραρίου και εντός του χώρου εργασίας.

Δυστυχώς, η τωρινή ηγεσία του ΥΠΠΕΘ κρίνει περιττή αυτή την ευγενώς προσφερθείσα, συμβολική  χειρονομία - παραχώρηση και την  αναστέλλει ευθυγραμμιζόμενη με «το γράμμα του νόμου», που προβλέπει μόνο δυο ημέρες αιμοδοτικής άδειας  χωρίς την ημέρα της αιμοληψίας.

Ο Σύλλογός μας, παρά τα νέα δεδομένα, προτρέπει τους συναδέλφους να συνεχίζουν να «αγκαλιάζουν» με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης το θεσμό της αιμοδοσίας, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να υποβαθμιστεί – αν όχι να υπονομευθεί – η συγκινητική αθρόα τους συμμετοχή.

Τέλος , εκφράζει την ευχή αυτό το πνεύμα νομιμοφροσύνης (!) που υπηρετεί ο Υπουργός, να αποφέρει καρπούς και σε άλλες, πιο «καυτές» αρμοδιότητές του, από το χειρισμό των οποίων κρίνεται άμεσα η σωματική ασφάλεια , η πνευματική πρόοδος  και η ακαδημαϊκή ελευθερία των νέων.

Για την Ανανοίνωση Πατήστε ΕΔΩ.