Δωρεά Βιβλίων

Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι ο συνάδελφος κ. Αντώνης Αλικιώτης δώρισε τα βιβλία του συνημμένου εγγράφου για τα μέλη του Συλλόγου.

Όποιος ενδιαφέρεται γι' αυτ'α μπορεί να προσέλθει στο γραφείο του Συλλόγου (044).

Ευχαριστούμε το συνάδελφο για τη δωρεά του.

Για τη λίστα με τα βιβλία πατήστε εδώ

Το ΔΣ του Συλλόγου