Ενημέρωση μελών για αγωγές

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας, με ομόφωνη απόφαση, προσέφυγε στο ΣτΕ για την αναστολή και ακύρωση της υπ' αρ. 24292/Γ1/15-2-2019 προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Δ/ντών του ΥΠΠΕΘ.

Η αγωγή με αριθμό 1020/22-3-2019 κατατέθηκε στο ΣτΕ (Τμήμα Γ') και επιδόθηκε στο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας την 9-4-2019, ενώ η δικάσιμος ορίστηκε για τις 6-6-2019.

Η με αριθμό 81/22-3-2019 σχετική αίτηση αναστολής που επίσης επιδόθηκε στο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας την 9-4-2019, θα εκδικαστεί νωρίτερα πιθανόν και τον Απρίλιο.

Όσον αφορά την αγωγή μας για το νέο Οργανισμό του ΥΠΠΕΘ, το ΣτΕ θεώρησε σκόπιμο να συζητηθεί στις 6-6-2019, μαζί με την ανωτέρω αγωγή μας.

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου