Αίτηση Συμμετοχής υπαλλήλων στην ομάδα λειτουργίας των καταλυμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το έτος 2019

Συνάδελφοι,

Στις 28/5/2019 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο των καταλυμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ:Ψ09Λ4653ΠΣ-Ζ3Ν) και μας ενημέρωσε ότι αρχίζουν οι διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας των καταλυμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην περιοχή Αγ. Ανδρέας- Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα και τον καθορισμό των περιόδων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε, έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 στο γραφείο του Συλλόγου (υπεύθυνοι κ. Ρούσκας, κα Βολάνη, ώρες 10:00 π.μ.-12:00 π.μ.), την επισυναπτόμενη αίτηση - δήλωση για συμμετοχή στην ομάδα λειτουργίας των καταλυμάτων. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου σας (υπογραφή και σφραγίδα). Παρακαλούμε να μας δηλώσετε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να διατεθείτε στο χώρο των καταλυμάτων, προκειμένου οι αιτήσεις σας να διαβιβαστούν στο Δ.Σ. των καταλυμάτων προς έγκριση. Οι συμμετέχοντες θα παρέχουν υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2019 έως και 13-9-2019.

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. των καταλυμάτων, η εν λόγω Ομάδα Λειτουργίας είναι απαραίτητη για να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος των καταλυμάτων απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Οι συμμετέχοντες σ’ αυτή, θα έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, τις οποίες οφείλουν να τηρούν για την εύρυθμη λειτουργία των καταλυμάτων. Θα πρέπει να βρίσκονται στον εν λόγω χώρο τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη των κατασκηνωτικών περιόδων για οργανωτικά θέματα της κατασκήνωσης. Επίσης, ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραβρεθούν σε προγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου, προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες προεργασίες για τη λειτουργία των καταλυμάτων. Οι ενάρξεις των κατασκηνωτικών περιόδων προβλέπεται να είναι οι ακόλουθες: 1η Δευτέρα 08 Ιουλίου, 2η Δευτέρα 22 Ιουλίου, 3η Δευτέρα 05 Αυγούστου, 4η Δευτέρα 19 Αυγούστου, 5η Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου.

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις κατασκηνωτικές περιόδους, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής των παραθεριστών, αλλά και για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους.

Για την Ανακοίνωση και την Αίτηση Πατήστε ΕΔΩ.