Ανακοίνωση Λειτουργίας Καταλυμάτων

Συνάδελφοι,

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Ομοσπονδία μας αναφορικά με τη λειτουργία των κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης, για το χρονικό διάστημα από 08 Ιουλίου 2019 έως 11 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και από το Δ.Σ. των καταλυμάτων που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 64748/Α2/22-04-2019 (Α.Δ.Α.: Ψ09Λ4653ΠΣ-Ζ3Ν) Υπουργική Απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία τους, σας ενημερώνουμε ότι υπήρξε θετική απάντηση του Γενικού Γραμματέα ώστε να διατεθούν για κανονική χρήση.

Συγκεκριμένα:

Τα καταλύματα του Αγ. Ανδρέα αποτελούνται από σύνολο ανεξάρτητων κλιματιζόμενων οικίσκων δυναμικότητας έως 4 κλινών, με ψυγείο και WC, όπου θα φιλοξενηθούν οι συνάδελφοι μας μετά των μελών της οικογένειάς τους. Η διάρκεια της παραμονής ορίζεται σε 14 ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώσετε:

1) την περίοδο διαμονής που σας ενδιαφέρει (επιλογή μιας μόνο περιόδου)

2) τον αριθμό των ατόμων της οικογένειάς σας (γονείς και παιδιά)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 24-06-2019 μέχρι και την Παρασκευή 28-06-2019, ώρες 10:30 - 12:00 π.μ., μαζί με το ποσό των 10,00 ευρώ (για την τελευταία περίοδο 5,00 ευρώ, λόγω μικρότερης διάρκειας).

Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.

Για την Ανακοίνωση Λειτουργίας και την Αίτηση Πατήστε ΕΔΩ.