Ενημέρωση για τις αιτήσεις για την κατασκήνωση

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 61/21-69-2019 ανακοίνωσής μας σχετικά με την υποβολή αίτησης για τις κατασκηνωτικές περιόδους, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 35215/Α2/06.03.2019 (Α.Δ.Α.: Ω7ΗΥ4653ΠΣ-ΔΥΨ) Υπουργική Απόφαση, τα καταλύματα στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα – Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα παραχωρήθηκαν στις ακόλουθες Ομοσπονδίες: α) Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.), β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.), γ) Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), και δ) Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.). Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των καταλυμάτων μας ενημέρωσαν ότι ο καταμερισμός των οικίσκων θα γίνει ισομερώς και στις 4 Ομοσπονδίες, αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη τους.

Σε περίπτωση που υπερκαλυφθεί ο αριθμός των οικίσκων που μας αναλογεί, λόγω του πλήθους των υποβληθέντων αιτήσεων ανά περίοδο, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων των ταμειακώς εντάξει μελών μας. Κάθε μέλος δικαιούται μια μόνο κατασκηνωτική περίοδο.

Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της κλήρωσης.

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ

Το ΔΣ του Συλλόγου