Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 25 του Ν.4722/15-9-2020 (ΦΕΚ 177, τ. Α’) δίνεται νέα παράταση στη θητεία των διοικητικών οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982(ΦΕΚ 79, τ. Α’) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 28 του Ν.4690/20 έως τις 30-9-2020, παρατείνεται έως τις 31-12-2020. Σχετική είναι και η απόφαση της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ (ανακοίνωση ΑΔΕΔΥ).

Για Την Ανακοίνωση Πατήστε ΕΔΩ.