Ανακοίνωση για απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

Συνάδελφοι,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η προσφάτως εκδοθείσα απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για το θέμα της εγγραφής μας στην ΑΔΕΔΥ είναι θετική.

Με αυτή την πρώτη σημαντική ηθική και πολιτική νίκη της Ομοσπονδίας μας δικαιώνονται οι αγώνες και οι επιλογές των συναδέλφων που δεν υποτάχθηκαν σε μια εκδοχή του συνδικαλισμού που δεν τους εξέφραζε.

Ο δρόμος για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΣΕΚΔΥΠ είναι πια ανοιχτός. Με την ενεργό συμμετοχή όλων μας στο συνδικαλιστικό κίνημα θα διασφαλιστεί η ουσιαστική μας εκπροσώπηση και η εδραίωση ενός συνδικαλισμού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών και των εργαζομένων.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια ενωμένοι στη βάση των αξιών που έχουμε θέσει για τη λειτουργία της ΟΣΕΚΔΥΠ.

Για την Ανακοίνωση ΕΔΩ.