Ενημέρωση για συνάντηση με ΓΓ κ. Βούτσινο

Συνάδελφοι,

Στις 23-2-2021 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας. κο Βούτσινο. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, που διεξήχθη σε θετικό κλίμα, το ΔΣ του Συλλόγου τόνισε στον Γενικό την ανορθόδοξη, άτακτη χωροταξικά, μη αξιοκρατική (κλάδος, προϋπηρεσία κλπ.) και χωρίς ενημέρωση των συναδέλφων για την τοποθέτησή τους σε θέσεις άσχετες με το γνωστικό τους αντικείμενο και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. Κάθε υπάλληλος θα πρέπει να απασχολείται στη θέση (ή αντίστοιχη αυτής) για την οποία έχει τα τυπικά προσόντα και στην οποία έχει διοριστεί. Επιπλέον, τα μέλη του Δ.Σ. κατέθεσαν και ανέλυσαν τις πάγιες θέσεις για νέο Οργανισμό, κρίσεις και τοποθετήσεις μέσω του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Από την πλευρά του ο κ. Γενικός ανέφερε ότι στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και εφαρμογής του νέου Νόμου 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α’) έγιναν οι τοποθετήσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων καθώς και του προσωπικού των πρώην Γενικών Γραμματειών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στις νέες θέσεις. Τέλος, μας τόνισε ότι καταλαβαίνει τα λειτουργικά και χωροταξικά προβλήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ αλλά δεν είναι στην αρμοδιότητά του.

Ο Σύλλογος συνεχίζει και διεκδικεί:

1. Νέο Οργανισμό, ανεξάρτητο ή διακριτό για την Κεντρική Υπηρεσία.

2. Τοποθετήσεις Προϊσταμένων μετά από αξιολόγηση και κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Επανασχεδιασμός του χωροταξικού των υπηρεσιών της Κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ.

4. Κάλυψη των θέσεων των Γενικών Διευθυντών του ΥΠΑΙΘ από στελέχη του ΥΠΑΙΘ και όχι από άλλα Υπουργεία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ