Αίτημα για διάθεση απόσπασης Ιατρού

Συνάδελφοι, Για την ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 18/6-4-2021 έγγραφο αίτημά μας προς την Υπουργό, σχετικό με την στελέχωση του Ιατρείου της ΚΥ του ΥΠΑΙΘ, η άμεση ικανοποίηση του οποίου καθίσταται περισσότερο επιβεβλημένη από ποτέ, μετά και την παραίτηση της Ιατρού κας Βλαστού.

Για το Αίτημα Πατήστε ΕΔΩ.