Ενημέρωση για ενέργειες του Συλλόγου

Συνάδελφοι,

Το ΔΣ του Συλλόγου, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 55/20-10-2021 ανακοίνωσής του και αφού έλαβε υπόψη του τη συνέχιση των προβλημάτων στο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας, σας ενημερώνει ότι εντείνει τις προσπάθειές του για την άμεση επίλυσή τους και έχει ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα θέματα που έθεσε για συζήτηση:

1.Οργανόγραμμα.Ζητάμε να μας ενημερώσει ποια είναι η πρόθεσή της για την τροποποίηση του υφισταμένου οργανισμού και ποια θα είναι τα βήματα υλοποίησης. Ο Σύλλογος θέλει τη συμμετοχή του στον διάλογο με βασικές θέσεις: α) τους διακριτούς οργανισμούς τόσο για την Κεντρική Υπηρεσία όσο και για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, β) τη διασφάλιση των υπαρχόντων οργανικών και λοιπών θέσεων (μονίμων – ΙΔΑΧ), γ) την κάλυψη όλων των κενών θέσεων με προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων, δ) την χωροταξική αναδιάρθρωση, ε) πρόβλεψη υπηρεσίας/ιών για τον έλεγχο και την επίβλεψη ζητημάτων του Υπουργείου όπως υπεύθυνος ασφαλείας, κυλικεία, ιατρείο, κατασκηνώσεις κλπ. και στ) την κάλυψη των θέσεων των Γενικών Διευθυντών από στελέχη του Υπουργείου μας και όχι από άλλα Υπουργεία.

2.Κρίσεις. Συνέχιση της διαδικασίας μέσω των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

3.Γενικοί Δ/ντές, Υπηρεσιακός Γραμματέας. Κάλυψη των θέσεων μόνο από Στελέχη του Υπουργείου μας με αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και επαναφορά της προηγούμενης επιλογής στελεχών διοίκησης. Δεν μπορεί να κρίνονται άξιοι οι συνάδελφοί για άλλα Υπουργεία και όχι για τις θέσεις του Υπουργείου που υπηρετούν τόσα χρόνια! Επίσης, ζητάμε να ενημερωθούμε σχετικά με τη μη κάλυψη του Υπηρεσιακού Γραμματέα από τη στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό οι διαδικασίες.

4.Συντήρηση κτιρίου.Επανασχεδιασμός του χωροταξικού της Κεντρικής Υπηρεσίας με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Συντήρηση του κτιρίου και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου (απομάκρυνση άχρηστων υλικών εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου) κλπ. καθώς και τον ορισμό Υπεύθυνου ασφαλείας – συντηρητή. Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αποκατάσταση του φωτισμού, των τουαλετών και διαρροών της στέγης κλπ.

5.Κυλικεία.Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο του μονοπωλίου των κυλικείων. Θέση του Συλλόγου είναι να υπάρξουν καλύτερες τιμές για τους συναδέλφους και να δοθούν απαντήσεις στο εάν ο ιδιοκτήτης καταβάλλει μισθώματα και πληρώνει τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ.

6.Ενημέρωση για θέματα που αφορούν την πανδημία όπως αριθμός κρουσμάτων και εάν τηρείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Το ΔΣ του Συλλόγου με αίσθημα ευθύνης, εμμένει και διεκδικεί την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και δίνει προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την υγιεινή και προστασία των συναδέλφων. Στο πλαίσιο αυτό, σας αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις βελτιώσεις που επήλθαν μετά από επίπονες και επίμονες ενέργειες του:

1. Ιατρείο.Το ιατρείο στελεχώνεται πλέον με έναν Ιατρό πλήρους ωραρίου. Διεκδικούμε επιπλέον νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και άμεση προμήθεια των απαραίτητων υλικών και αναλωσίμων. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την πρόσληψη 2 μόνιμων Ιατρών μέσω ΑΣΕΠ.

2. Καθαριότητα.Μετά την παράταση έως 31-12-2021 των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των καθαριστριών και της έλευσης περισσότερων ατόμων στο συνεργείο καθαρισμού, το οποίο πλέον δουλεύει από το πρωί και όχι μόνο το απόγευμα, ομαλοποιείται η καθαριότητα στους χώρους του κτιρίου μας. Επιπλέον, ενημερωθήκαμε ότι γίνεται καταγραφή των προβλημάτων των τουαλετών για την άμεση αποκατάσταση και επισκευή τους.

3. Επίσης, όσον αφορά τα προβλήματα των φωτοτυπικών και τις προμήθειας αναλωσίμων, αν και επισκευάστηκε το ένα από αυτά, οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες και ζητήσαμε να γίνει άμεσα η προμήθεια και άλλων φωτοτυπικών καθώς και να επιταχυνθεί η προμήθεια των αναλωσίμων.

Συνάδελφοι

Το ΔΣ του Συλλόγου παρακολουθεί από κοντά τα ανωτέρω θέματα και διαβεβαιώνει τα μέλη του ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κάνει εκπτώσεις στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και θα τα θέσει επιτακτικά στη συνάντηση που θα έχει με την Υπουργό. Μετά τη συνάντηση θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Για την Ανακοίνωση Πατήστε Εδώ.