Μη πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 8-5-2023

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα, Μαΐου 2023, ώρα 11:00,​ έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για την αξιολόγηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ειρήνη Μανιού, Πρόεδρος
Βασιλική Καρκάνη, Γεν. Γραμματέας