Κάρτες ΟΑΣΑ - Διόρθωση ως προς τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού - 16-5-2023

Σε διόρθωση του με αρ. 42/16-5-2023 εγγράφου μας, η κατάθεση του χρηματικού ποσού θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου Υπαλλήλων της Κ.Υ. Υπουργείου Παιδείας: Εθνική Τράπεζα 48031164 ή IBAN GR4901101000000010048031164.

Κατά την κατάθεση του ποσού να αναγραφεί στην αιτιολογία «ΟΑΣΑ» και το όνομα του κατόχου της κάρτας ΟΑΣΑ.

Κατόπιν παρέλευσης της σχετικής ημερομηνίας (26-5-2023), παρακαλούμε να μην προβείτε σε καμιά κατάθεση στον παραπάνω λογαριασμό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα.

Προσοχή: Παρακαλούμε να μην προβείτε σε καμιά κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΑΣΑ στην ALPHA BANK.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.