Ανακοίνωση για την καθημερινή λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου - 18-5-2023

Συνάδελφοι,
 
σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο του Συλλόγου (044) θα είναι ανοικτό καθημερινά από τις 9:00 έως τις 12:00​ και θα είναι παρόν τουλάχιστον ένα μέλος του Προεδρείου για τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν. 
 
Ειρήνη Μανιού, Πρόεδρος
Βασιλική Καρκάνη, Γεν. Γραμματέας​