Λειτουργία απινιδωτών - 6/6/2023

Συνάδελφοι, 
 
Όπως πληροφορηθήκαμε, προ δεκαπενθημέρου περίπου υπήρξε περιστατικό καρδιακού επεισοδίου υπαλλήλου εντός του κτιρίου της Κ.Υ., κατά το οποίο διαπιστώθηκε ότι οι απινιδωτές του 2ου και του 3ου ορόφου είναι εκτός λειτουργίας. Ο μοναδικός διαθέσιμος απινιδωτής που, ευτυχώς, λειτούργησε, ήταν ο απινιδωτής του ιατρείου στο ισόγειο (έτυχε να είναι παρών ο ιατρός).
 
Σε ένα κτίριο όπου ο αριθμός των εργαζομένων είναι τόσο μεγάλος (άνω των 1.000 ατόμων), είναι μείζον ζήτημα ασφαλείας τόσο η ύπαρξη λειτουργικών απινιδωτών σε κάθε όροφο, όσο και η καθημερινή παρουσία ιατρού. 
 
Για τους λόγους αυτούς, απαιτούμε να ληφθεί μέριμνα για την άμεση αντικατάσταση των απινιδωτών που βρίσκονται εκτός λειτουργίας, καθώς και για την πραγματοποίηση της απαραίτητης συντήρησης/περιοδικού ελέγχου λειτουργίας τους.
 
Επίσης, απαιτούμε καθημερινή παρουσία ιατρού εντός του κτιρίου.
 
Επισυνάπτεται το από 2-6-2023 σχετικό έγγραφο του Συλλόγου.
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ