Ενεργοποίηση καρτών ΟΑΣΑ - 13/6/2023

Συνάδελφοι,

σε συνέχεια της από 16-5-2023 σχετικής ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες εκ μέρους του ΟΑΣΑ και επομένως μπορείτε να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση των καρτών σας μέχρι και 31-8-2023 (όσοι είχατε υποβάλει αίτηση στον Σύλλογό μας μέχρι και 26-5-2023).

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ειρήνη Μανιού, Πρόεδρος
Βασιλική Καρκάνη, Γεν. Γραμματέας