Ενημέρωση γονέων παιδιών camp 2023 - 16/6/2023

Συνάδελφοι,
 
Ενημερώνουμε τους γονείς-κηδεμόνες των παιδιών που πρόκειται να συμμετέχουν στο camp 2023 ότι:
 
- Η πρωινή επιβίβαση στις 08:00 και η μεσημεριανή αποβίβαση των παιδιών περίπου στις 14:30 θα γίνεται εντός του προαυλίου του Υπουργείου, κατόπιν της έγκρισης από τον Υπουργό του αιτήματος εξαίρεσης του λεωφορείου του camp από την απαγόρευση εισόδου-εξόδου στο Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων 2023.
 
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα: α) καπέλο, β) παγούρι, γ) μια αλλαξιά ρούχα και δ) σνακ/κολατσιό.
 
Μετά από ευγενική προσφορά δύο εταιριών λιανικής τροφίμων, θα τους παρέχεται καθημερινά εμφιαλωμένο νερό και δύο ημέρες την εβδομάδα ατομικός χυμός.
 
Παρακαλούμε όσους γονείς δεν έχουν υποβάλει την απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στο camp να το πράξουν άμεσα.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ
 

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.