Ανακοίνωση λειτουργίας των καταλυμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο Ζούμπερι για το έτος 2023 – Αίτηση παραχώρησης οικίσκου - 19/6/2023

Συνάδελφοι,

σας προωθούμε την ανακοίνωση της ΟΣΕΚΔΥΠ για τη λειτουργία των καταλυμάτων του ΥΠΑΙΘ στο Ζούμπερι για το 2023 με τη (συνημμένη αυτής) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης οικίσκου.
 
Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ε. Μανιού, Πρόεδρος
Β. Καρκάνη, Γεν. Γραμματέας​​