Στελέχωση της ομάδας λειτουργίας των καταλυμάτων του ΥΠΑΙΘ στο Ζούμπερι 2023 - Αίτηση-δήλωση συμμετοχής στην ομάδα λειτουργίας - 19/6/2023

Συνάδελφοι,

σας προωθούμε την ανακοίνωση της ΟΣΕΚΔΥΠ σχετικά με τη στελέχωση της ομάδας λειτουργίας των καταλυμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο Ζούμπερι για το 2023 με τη (συνημμένη αυτής) αίτηση-δήλωση συμμετοχής στην εν λόγω ομάδα.

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ε. Μανιού, Πρόεδρος
Β. Καρκάνη, Γεν. Γραμματέας​​