Καταγγελία πειθαρχικών διώξεων συναδέλφων - 28/6/2023

Συνάδελφοι,

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος συναδέλφων διότι δήθεν δεν τήρησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου αρμοδιοτήτων του Υπηρεσιακού Γραμματέα. Επισημαίνουμε ότι, από τη σύσταση της θέσης του Υπηρεσιακού Γραμματέα με τον ν. 4622/2019 (για το Επιτελικό Κράτος) μέχρι σήμερα, επικρατεί ασάφεια στο πεδίο της κατανομής των αρμοδιοτήτων, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις συνεχείς τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων και την έκδοση σχετικών εγκυκλίων.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άσκηση αυτών των πειθαρχικών διώξεων και δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και ότι θα είμαστε με κάθε τρόπο στο πλευρό των συναδέλφων που διώκονται αδίκως.

Είχαμε την προσδοκία ότι η κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας θα στεκόταν αρωγός στις προσπάθειες των εργαζομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ. να επιτελέσουν το έργο τους κάτω από δύσκολες συνθήκες και όχι να υιοθετεί ξεπερασμένες, αυταρχικές τακτικές άσκησης διοίκησης με τον τρόμο της πειθαρχικής δίωξης.  

Ελπίζουμε το συγκεκριμένο δείγμα αντιμετώπισης να μην αποτελέσει μια πάγια τακτική απέναντι στο σύνολο των εργαζομένων του χώρου μας και απαιτούμε να σταματήσει εδώ και τώρα η πειθαρχική δίωξη των συναδέλφων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.