Μεταφορά Διεύθυνσης Νεολαίας στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας - 29/6/2023

Συνάδελφοι,
 
Με το π.δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/27-6-2023) μεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Διεύθυνση Νεολαίας της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.
 
Δηλώνουμε τον αιφνιδιασμό μας για την εν λόγω μεταφορά και επισημαίνουμε την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η επιθυμία των υπαλλήλων να μεταφερθούν στο νέο Υπουργείο ή να παραμείνουν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι ενώ είναι σε ισχύ ο θεσμός της κινητικότητας, που επιτρέπει στους δημοσίους υπαλλήλους να αιτούνται τη μετάταξή τους σε άλλον φορέα με βάση τα προσόντα και τις επιθυμίες τους, εντούτοις αυτή η δυνατότητα εν προκειμένω δεν αξιοποιήθηκε.
 
Το θέμα συζητήθηκε ήδη στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΥΚΥΠ, εκλήθη υπηρεσιακός παράγοντας να ενημερώσει το ΔΣ και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
 
Είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων για ό, τι χρειαστεί.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ
 
Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.