Λειτουργία παιδικού σταθμού Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - 3/7/2023

Συνάδελφοι,

Το 2012 ιδρύθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας παιδικός σταθμός, για τη φιλοξενία και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία αυτή.

Δυστυχώς ο παιδικός σταθμός δεν λειτούργησε κατά το έτος 2022-2023, στερώντας από τους συναδέλφους-γονείς τη δυνατότητα να φέρνουν τα παιδιά τους δωρεάν, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, εντός του χώρου εργασίας τους και εξωθώντας τους σε άλλες, δαπανηρές, διεξόδους, μέσα στις εξαιρετικά δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που όλοι βιώνουμε.

Απαιτούμε να ληφθεί άμεσα μέριμνα ώστε ο παιδικός σταθμός να λειτουργήσει κανονικά από το έτος 2023-2024 και εφεξής.

Αιτούμαστε τη στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο θα έχει επιλέξει να παρέχει τις υπηρεσίες του στις συγκεκριμένες θέσεις και την αναθεώρηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ηλικιακό φάσμα νηπίων, θέματα προσωπικού), ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και βέλτιστη δυνατή λειτουργία του. Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (του 2023) δεν επιλύει τα προβλήματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.