Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΑΔΕΔΥ σχετικά με τις αυξήσεις στους μισθούς, την Τετάρτη 19 Ιουλίου ώρα 9.00 π.μ. στο Υπουργείο Οικονομικών

Συνάδελφοι,
επισυνάπτεται ανακοίνωση της ΟΣΕΚΔΥΠ για τη στάση εργασίας - συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ σχετικά με τις αυξήσεις στους μισθούς την Τετάρτη 19 Ιουλίου, ώρα 9:00 π.μ. στο Υπουργείο Οικονομικών.

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ειρήνη Μανιού, Πρόεδρος
Βασιλική Καρκάνη, Γεν. Γραμματέας