Πανελλαδική στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΑΔΕΔΥ- Τετάρτη 26-7-2023

Συνάδελφοι,
επισυνάπτεται ανακοίνωση της ΟΣΕΚΔΥΠ για την πανελλαδική στάση εργασίας (από τις 11.00 π.μ. μέχρι τη λήξη του ωραρίου) και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 26 Ιουλίου, ώρα 11:30 π.μ. στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ειρήνη Μανιού, Πρόεδρος
Βασιλική Καρκάνη, Γεν. Γραμματέας