Μεταφορά Διεύθυνσης Νεολαίας - 9/8/2023

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 29-6-2023 σχετικής έγγραφης ανακοίνωσής μας και δεδομένου ότι δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό μέχρι σήμερα να πραγματοποιηθεί συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τον Υπουργό, απαιτούμε να δοθεί, με νομοθετική ρύθμιση, στους συναδέλφους που υπηρετούν στη Διεύθυνση Νεολαίας το δικαίωμα επιλογής να μεταφερθούν στο νέο Υπουργείο ή να παραμείνουν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εξυπακούεται ότι, εάν στο μεταξύ προκριθεί οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία (αμοιβαία μετάταξη, απόσπαση, διάθεση κ.τ.λ.), θα πρέπει να ακολουθηθεί για όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους που επιθυμούν να παραμείνουν στο Υπουργείο.

Τέλος, απαιτούμε την έγκαιρη, ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή του Συλλόγου μας σε κάθε είδους διεργασία που αφορά σε τυχόν τροποποιήσεις του ισχύοντος Οργανισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή στην ενδεχόμενη κατάρτιση νέου Οργανισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.