Είσοδος λεωφορείου στο προαύλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - 11/8/2023

Συνάδελφοι,
 
σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας και των ενεργειών των Υπηρεσιών του Υπουργείου, τις οποίες ευχαριστούμε, κατέστη δυνατό να εισέρχεται ξανά το λεωφορείο εντός του προαυλίου.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ
 
Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.