Συνάντηση με Υπουργό - 28-8-2023

Συνάδελφοι,

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τον Υπουργό, κ. Πιερρακάκη, κατά την οποία υποβλήθηκε το συνημμένο υπόμνημα.

Το κλίμα ήταν θετικό και ευελπιστούμε να εδραιωθεί στην πορεία μια ουσιαστική συνεργασία, επωφελής για τους εργαζομένους.

Ειρήνη Μανιού, Πρόεδρος
Βασιλική Καρκάνη, Γεν. Γραμματέας