Χωροταξική αναδιάρθρωση - 22/9/2023

Συνάδελφοι,

Καταγγέλλουμε τις πρόσφατες, βεβιασμένες και αποσπασματικές μετακινήσεις διοικητικών υπηρεσιών από γραφεία του 3ου ορόφου, χωρίς σχέδιο και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (έναρξη σχολικής χρονιάς), με την αιτιολογία ότι πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες συνεργατών της πολιτικής ηγεσίας. Με τις συνθήκες υπερπληθυσμού που επικρατούν σήμερα στο κτίριο της Κ.Υ. του Υπουργείου, δεν είναι δυνατόν από τους τέσσερις συνολικά ορόφους ο ένας να ανήκει αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία και στους συνεργάτες της!
 
Απαιτούμε δίκαιη, κατόπιν σχεδιασμού, χωροταξική αναδιάρθρωση και κατανομή των γραφείων του κτιρίου με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, ώστε η χωρητικότητα των μεγάλων γραφείων να είναι το μέγιστο έως 5 υπαλλήλους και των μικρών έως 2 υπαλλήλους, αλλά και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των υπηρεσιών και χωροταξικά.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ
 
 
Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.