Συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας - 25/9/2023

Συνάδελφοι,
 
Δεδομένου ότι: α) μετά από δύο και πλέον μήνες εξακολουθούν να είναι εκτός χρήσης αρκετά WC του κτιρίου του Υπουργείου και β) συνάδελφοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν με ίδια μέσα την παρουσία εντόμων (κατσαρίδων) στα γραφεία τους, επανερχόμαστε στο θέμα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας - που είχαμε θέσει μετ’ επιτάσεως και στη συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τον Υπουργό - και απαιτούμε:
 
- την άμεση αποκατάσταση των βλαβών στις τουαλέτες που παραμένουν εκτός λειτουργίας,
 
- την άμεση αποκατάσταση των βλαβών των ανελκυστήρων που είναι εκτός λειτουργίας,
 
- τη διαμόρφωση χώρου σίτισης για τους υπαλλήλους της Κ.Υ. και
 
- την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων για την τήρηση των αναγκαίων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο κτίριο της Κ.Υ. του Υπουργείου μας, ώστε να καταγράφονται και να αντιμετωπίζονται γρήγορα όλα τα προβλήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ
 
 
Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.